Emoce mají moc … jak je ovládnout?

Strach, hněv, radost, smutek, důvěra, znechucení, očekávání, překvapení, frustrace, vděčnost… jistě jste si všimli, kolikrát za den se vám i lidem kolem vás tyto emoce dokáží změnit. Někdy nám otravují život a někdy nám ho naopak velmi zpříjemňují. (Pokračování textu…)

celý článek optimist-300x300

Mapa mého života – sebezkušenostní setkání

Zvu Vás na jednodenní sebezkušenostní setkání s názvem Mapa mého života.

Na setkání se budeme věnovat tvorbě „osobní mapy“ zachycující Vaše podporující a stresové oblasti v těchto rovinách: práce, rodina, mezilidské vztahy, Já – osobní spokojenost, mé sny a přání. Také se zamyslíte, jaké neuzavřené události z minulosti Vás stále brzdí. Pokusíte se nalézt své hlavní zdroje motivace a naopak demotivace.

(Pokračování textu…)

celý článek Mapa-historico-de-la-Antartida-1906-975

Flirt dance Body&Mind

Máme štěstí, že žijeme v době, kdy se k nám dostává stále více informací, které byly mnoho let zamlčovány či deformovány. Pokud si dáme práci a v záplavě knih a seminářů dobře vybíráme, máme díky nim a následně díky novému prožitku možnost získávat mnohem užší kontakt s realitou, svým vnitřním zdrojem a žít tak šťastnější život. Naše duše nás většinou sama ponouká, abychom šli cestou větší svobody i zodpovědnosti a pokud její hlas posloucháme, opravdu se nám to daří i přes různé zkoušky a překážky. Ze všech krásných zjištění, které na cestě procházíme, jsem pro své lekce vybrala uvědomění si posvátnosti našeho těla a radosti z tvořivé sexuální energie. (Pokračování textu…)

celý článek Luciem104

Emoce

Emoce ohrožují naše zdraví! Pro mnoho lidí jsou emoce, tedy to, co označujeme jako pocity, rozlišitelné na příjemné a nepříjemné. Rozumem je dokážeme rozlišit, říkáme: cítím hněv, cítím dojetí, cítím klid, cítím vinu, je mi všechno jedno, nejsem sebejistý, necítím se rovnocenný. Když některé negativní pocity převažují, mohou nám způsobovat problémy. Nejsme li se sebou a se svým životem spokojeni, začnou se po čase projevovat zdravotní obtíže. Emoce prokazatelně ovlivňují náš zdravotní stav. (Pokračování textu…)

celý článek 503685059_39c8a1a6e8
Přejít k navigační liště